Guide to Move

Vi hjælper børn og unge i alderen 0-18 år til et aktivt fritidsliv

Guide to Move arbejder for at give børn og unge i Holstebro Kommune mulighed for at få en aktiv fritid.

Engagerede frivillige guider børn, unge og deres familier ud i foreningslivet. De frivillige skaber muligheder for, at børn og unge kan blive aktive i en forening tæt på, hvor de bor.

 

Hvad er Guide to Move?

Guide to Move er et tilbud til børn og unge i alderen 0-18 år om at få hjælp til at begynde til en fritidsaktivitet. Hjælpen kan bestå af følgende:

  1. Fritidsvejledning ved en frivillig guide
  2. Fritidspas: Økonomisk støtte til kontingentbetaling (max 600 kr. pr. år.)

Hjælpen til det enkelte barn kan bestå af både fritidsvejledning og fritidspas eller blot én af delene.

 

Hvad laver Guide to Move?

  • Vi skaber kontakt til børn og unge i Holstebro Kommune, der gerne vil gå til en aktivitet i deres fritid.
  • Vi sørger for at børnene og deres familier får en tryg og god opstart i en forening.
  • Vi følger barnet og forældrene ud i foreningen de første par gange.
  • Vi kontakter familien løbende og følger op på forløbet.

 

 Find mere information samt ansøgningsskemaer påwww.guidetomove.dk

 

Guide to Move er et samarbejde mellem Holstebro Kommune og DGI Vestjylland.